Lås systemet

TOWNY

Om systemet

LWC - Minex Lås system låser automatiskt kistor, shulkers och ugnar när du sätter ut dem för att förhindra att andra ska sno dina saker. Du kan kontrollera låset via specifika kommandon. Det går även att låsa dörrar, hoppers, fall-luckor med mera.

Lista över kommandon

/lock - Lås ett objekt (sker normalt sätt automatiskt) /unlock - Lås upp ett objekt /cpublic - Gör ett objekt offentligt med skydd mot förstörelse. /cpassword - Gör ett objekt lösenordsskyddat. /cunlock - Ta bort lösenordsskydd. /cdonation - En kista spelare kan sätta in saker i, men som skyddas av dig i övrigt. /cmodify - Lägg till behörighet för andra att komma åt objekt. /cinfo - Visa information om ett skyddat objekt.